1.2436 / X210CrW12

zdjecie-produktowe

Stal narzędziowa 1.2436 (X210CrW12) – optymalny wybór dla zaawansowanych aplikacji przemysłowych

Stal 1.2436, znana również jako X210CrW12, to wysokiej jakości stal do pracy na zimno, która ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w wielu specjalistycznych dziedzinach przemysłu. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na zużycie oraz doskonałą twardością, co predestynuje ją do produkcji narzędzi o wysokiej wytrzymałości.

Skład chemiczny i normy

Stal 1.2436 jest produkowana zgodnie z normą DIN EN ISO 4957, co gwarantuje jej wysoką jakość i spełnienie międzynarodowych standardów. Skład chemiczny tej stali prezentuje się następująco:

 • Węgiel (C): 2,00 - 2,30%
 • Chrom (Cr): 11,0 - 13,0%
 • Wolfram (W): 0,60 - 0,80%
 • Krzem (Si): 0,10 - 0,40%
 • Mangan (Mn): 0,30 - 0,60%
 • Fosfor (P) i Siarka (S): do 0,030%

Takie połączenie składników zapewnia stali wysoką odporność na ścieranie oraz zdolność do zachowania ostrości krawędzi cięcia, co jest kluczowe w produkcji narzędzi.

Właściwości fizyczne i termiczne

Stal 1.2436 wykazuje doskonałe właściwości fizyczne i termiczne, w tym wysoką stabilność wymiarowąodporność na zmęczenie termiczne. Oferuje dobrą przewodność cieplną, co jest istotne w aplikacjach wymagających szybkiego odprowadzania ciepła, a jej twardość w skali Rockwella może osiągnąć nawet 63 HRC po odpowiedniej obróbce cieplnej.

Właściwości fizyczne i termiczne

1. Gęstość: Około 7,7 kg/dm³, co jest typowe dla stali narzędziowych.

2. Elastyczność: Moduł sprężystości wynosi około 210 kN/mm², co wskazuje na dobrą zdolność do odkształcania elastycznego przed osiągnięciem trwałej deformacji.

3. Twardość: Po odpowiedniej obróbce cieplnej stal osiąga twardość w przedziale 60-63 HRC, co zapewnia wysoką odporność na ścieranie i zarysowanie.

4. Przewodność cieplna: W temperaturze pokojowej wynosi około 20 W/m·K, co wpływa na skuteczność odprowadzania ciepła podczas procesów, takich jak obróbka skrawaniem czy formowanie.

5. Rozszerzalność cieplna: Współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi około 10,6 × 10^-6 K^-1 w zakresie temperatury od 20°C do 100°C, co jest istotne przy pracy w zmiennych warunkach termicznych.

6. Specyficzne ciepło: Około 460 J/kg·K, co jest ważne dla zrozumienia, jak materiał reaguje na zmiany temperatury w trakcie obróbki cieplnej i innych zastosowań.

Obróbka cieplna

Dla osiągnięcia optymalnych właściwości, stal 1.2436 powinna być poddana następującym procesom termicznym:

Wyżarzanie zmiękczające: 800 - 840 °C, min. 2 h, chłodzenie w piecu

Odprężanie: 650 - 700 °C, 2 h, chłodzenie w piecu

Hartowanie: 960 - 980 °C, olej, ciepła kąpiel, powietrze

Odpuszczanie: wg poniższych danych dla twardości przy 980 °C, dwukrotnie odpuszczane

100°C: 63 ±1 HRC

200°C: 62 ±1 HRC

300°C: 60 ±1 HRC

400°C: 58 ±1 HRC

500°C: 56 ±1 HRC

Twardość robocza HRC 63

Zastosowanie

Stal 1.2436 jest szeroko stosowana w produkcji wysokowydajnych narzędzi tnących, takich jak:

 • Narzędzia do precyzyjnego tłoczenia
 • Narzędzia skrawające
 • Narzędzia i stemple do zimnego prasowania
 • Narzędzia do walcowania gwintów
 • Wysokowydajne narzędzia skrawające
 • Narzędzia do obróbki drewna
 • Walce do rur i profili
 • Formy do materiałów ceramicznych
 • Technika tłoczenia
 • Przyrządy pomiarowe
 • Stemple tłoczące
 • Narzędzia prasowe dla metalurgii proszkowej
 • Noże do cięcia i noże krążkowe
 • Narzędzia do gięcia i głębokiego tłoczenia
 • Narzędzia do ciągnienia

Dzięki swojej wyjątkowej twardości i odporności na zużycie, stal ta jest również polecana do zastosowań w przemyśle ciężkim, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość

narzędzi na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie.

Właściwości gatunku 1.2436

Łatwość obróbki skrawaniem: dobra, zbliżona do 1.2379

Wytrzymałość: dużo niższa niż 1.2379

Odporność na ścieranie: bardzo wysoko, podobna jak 1.2379

Odporność na korozję: dobra, nieznacznie lepsza niż 1.2379

Polerowalność: dobra, jednak nieznacznie gorsza niż 1.2379

Hartowność: bardzo dobra, zbieżna z 1.2379

Spawalność: słaba, podobnie jak 1.2379

Stal 1.2436 (X210CrW12) jest znana pod różnymi nazwami w różnych normach i systemach oznaczania stali. Poniżej przedstawiam nazewnictwo dla tej stali w kilku popularnych normach:

Nazewnictwo w różnych normach:

1. DIN EN ISO 4957 (Europejska norma): 1.2436 (X210CrW12)

2. ASTM (American Society for Testing and Materials): ASTM A681

3. UNS (Unified Numbering System): T30402

4. JIS (Japanese Industrial Standards): SKD12

5. GB (Chinese National Standard): Cr12W

Produkcja stali 1.2436

Stal 1.2436 jest produkowana zgodnie z różnymi normami, z których najbardziej powszechną w Europie jest DIN EN ISO 4957. Norma ta określa wymagania dotyczące narzędziowych stali stopowych, w tym 1.2436 i obejmuje specyfikacje dotyczące składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz metod produkcji i obróbki cieplnej.

Podsumowanie

Stal 1.2436 (X210CrW12) to doskonały wybór dla producentów narzędzi i komponentów wymagających materiałów o najwyższej wytrzymałości i trwałości. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom i szerokiemu zakresowi zastosowań, stal ta cieszy się uznaniem wśród inżynierów materiałoznawców i metalurgów na całym świecie.

FAQ: dotyczący stali 1.2436 (X210CrW12)

 

Stal 1.2436, znana również jako X210CrW12, to stal narzędziowa do pracy na zimno, charakteryzująca się wyjątkową odpornością na zużycie oraz doskonałą twardością, używana w wielu specjalistycznych dziedzinach przemysłu.

Stal ta oferuje wysoką stabilność wymiarową, odporność na zmęczenie termiczne, dobrą przewodność cieplną oraz twardość w skali Rockwella do 63 HRC po odpowiedniej obróbce cieplnej.

Stal 1.2436 jest używana do produkcji wysokowydajnych narzędzi tnących, takich jak narzędzia do precyzyjnego tłoczenia, skrawające, i stemple do zimnego prasowania, narzędzia do walcowania gwintów, a także noże do cięcia i narzędzia do głębokiego tłoczenia.

Skład chemiczny obejmuje węgiel (2.00-2.30%), chrom (11.0-13.0%), wolfram (0.60-0.80%), krzem (0.10-0.40%), mangan (0.30-0.60%) oraz fosfor i siarka do 0.030%.

Obróbka cieplna obejmuje wyżarzanie zmiękczające (800-840 °C), odprężanie (650-700 °C), hartowanie (960-980 °C), oraz odpuszczanie w temperaturach umożliwiających osiągnięcie twardości od 63 HRC do 56 HRC.

Stal wykazuje gęstość około 7.7 kg/dm³, moduł sprężystości około 210 kN/mm², przewodność cieplną około 20 W/m·K, oraz współczynnik rozszerzalności cieplnej 10.6 × 10^-6 K^-1.

Stal 1.2436 jest klasyfikowana według różnych standardów, w tym DIN EN ISO 4957, ASTM A681, UNS T30402, JIS SKD12, GB Cr12W.

Stal 1.2436 oferuje podobną odporność na ścieranie jak stal 1.2379, lepszą odporność na korozję, jednak ma mniejszą udarność i gorszą spawalność w porównaniu z innymi popularnymi stalami narzędziowymi.

Zalety to m.in. doskonała twardość, odporność na ścieranie, łatwość obróbki skrawaniem oraz stabilność wymiarowa w różnych warunkach przemysłowych.

Stal 1.2436 jest polecana do przemysłu ciężkiego, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość narzędzi na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie, np. w produkcji narzędzi do metalurgii proszkowej, prasowania na zimno, oraz narzędzi do obróbki drewna i materiałów ceramicznych.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.