1.2842 / NMV / O2 / 90MnCrV8

zdjecie-produktowe

Optymalizacja zastosowań i właściwości stali narzędziowej 1.2842 (90MnCrV8) – przewodnik dla specjalistów

Stal 1.2842, znana również jako 90MnCrV8 lub O2, jest szeroko stosowana w przemyśle ze względu na swoją wysoką twardość i odporność na zużycie, co czyni ją idealnym materiałem do produkcji różnego rodzaju narzędzi. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tej stali, w tym jej skład chemiczny, właściwości oraz zalecane metody obróbki cieplnej.

Skład chemiczny

Stal 1.2842 charakteryzuje się następującym składem chemicznym:

 • Węgiel (C): 0.85% - 0.95%
 • Mangan (Mn): 1.80% - 2.20%
 • Chrom (Cr): 0.20% - 0.50%
 • Wanad (V): 0.05% - 0.20%
 • Siarka (S), Fosfor (P): ≤ 0.030% każdego

Obróbka cieplna

Wyżarzanie zmiękczające: 680-720 °C, 2-3 h, chłodzenie w piecu

Wyżarzanie odprężające: 600-650 °C, 1-3 h, chłodzenie w piecu

Hartowanie: 790-820 °C, hartowanie w oleju

Odpuszczanie: twardość przy 820 °C, dwukrotnie odpuszczane

100 °C: 64 ±1 HRC

200 °C: 62 ±1 HRC

300 °C: 58 ±1 HRC

400 °C: 52 ±1 HRC

500 °C: 44 ±1 HRC

Twardość robocza 63 – 65 HRC

Właściwości fizyko-chemiczne

Stal ta wyróżnia się wysoką twardością oraz dobrymi właściwościami przetwarzania cieplnego. Może być hartowana do twardości 63-65 HRC. Właściwości termiczne obejmują dobrą przewodność cieplną i stosunkowo niski współczynnik rozszerzalności termicznej.

Stal 1.2842 (90MnCrV8) charakteryzuje się szeregiem właściwości fizycznych i termicznych, które sprawiają, że jest ona ceniona w wielu aplikacjach przemysłowych, zwłaszcza w produkcji narzędzi. Oto szczegółowy opis tych właściwości:

Właściwości fizyczne i termiczne

1. Gęstość: Około 7,85 kg/dm³, co jest typowe dla stali narzędziowych.

2. Moduł Younga: Wynosi około 210 GPa, co wskazuje na dobrą sztywność i odporność na odkształcenia elastyczne.

3. Współczynnik Poissona: Typowy dla stali wartość wynosi około 0,3.

4. Współczynnik rozszerzalności termicznej: Ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu narzędzi, które będą eksponowane na zmiany temperatury. Dla stali 1.2842, współczynnik ten wynosi w przybliżeniu:

 • 11,1 × 10^-6 K^-1 (w zakresie temperatury od 20°C do 100°C)
 • 11,6 × 10^-6 K^-1 (w zakresie temperatury od 20°C do 200°C)
 • 11,8 × 10^-6 K^-1 (w zakresie temperatury od 20°C do 300°C)

5. Przewodność cieplna: Zmienia się w zależności od temperatury:

 • Około 30 W/(m·K) przy 20°C
 • Około 27 W/(m·K) przy 350°C
 • Około 24 W/(m·K) przy 700°C

Te właściwości sprawiają, że stal 1.2842 jest bardzo efektywna w aplikacjach, gdzie narzędzia są narażone na duże zmiany temperatur oraz gdzie wymagana jest stabilność wymiarowa przy obróbce cieplnej. Przewodność cieplna i rozszerzalność termiczna mają bezpośredni wpływ na to, jak materiał reaguje na procesy hartowania i odpuszczania, co z kolei wpływa na końcową twardość i odporność narzędzi wykonanych z tej stali.

Zastosowanie

Stal 1.2842 jest stosowana do produkcji różnorodnych narzędzi, w tym:

 • Narzędzia do cięcia, wykrawania i krojenia
 • Małe noże do nożyczek
 • Narzędzia gwintowe
 • Pierścienie i szczęki do gwintowania
 • Przyrządy
 • Szablony
 • Listwy prowadzące
 • Matryce
 • Tłoki i wzorniki
 • Narzędzia do obróbki drewna
 • Wkłady
 • Suwaki
 • Formy dla przemysłu tworzyw sztucznych
 • Przyrządy pomiarowe
 • Części konstrukcyjne
 • Narzędzia do cięcia, wykrawania i tłoczenia
 • Noże maszynowe dla przemysłu metalowego, drzewnego i papierniczego
 • Narzędzia techniki tłoczenia

CECHY SZCZEGÓLNE

 • Dobra dokładność wymiarowa
 • Wysoka twardość powierzchni
 • Dobra hartowność
 • Dobra trwałość ostrza
 • Stal o średniej zawartości stopów, hartowana w oleju
 • Azotowanie nie jest zalecane

Zalety w porównaniu z innymi stalami narzędziowymi

Porównując stal 1.2842 z innymi popularnymi stalami narzędziowymi, takimi jak 1.2510, zauważa się, że obie mają podobne właściwości. Oba materiały 1.2510 i 1.2842 mają bardzo podobny skład chemiczny i zazwyczaj są stosowane wymiennie. Oba materiały można uznać za równoważne pod względem ich właściwości. Prawie nie ma różnic w obróbce, a właściwości podczas obróbki cieplnej są niemal identyczne. Materiał 1.2842 został opracowany w Niemczech jako materiał zastępczy dla 1.2510 z powodu braku wolframu i chromu.

Normy i standardy

Produkcja stali 1.2842 jest regulowana przez normy takie jak DIN EN ISO 4957, co zapewnia jej wysoką jakość i spójność właściwości w różnych partiach produkcyjnych.

Stal 1.2842, znana również pod symbolami 90MnCrV8 oraz AISI O2, jest produkowana zgodnie z różnymi normami krajowymi i międzynarodowymi, które określają jej właściwości i zastosowania. Poniżej przedstawiam najważniejsze normy i odpowiedniki tej stali w różnych systemach normatywnych, włącznie z polskim nazewnictwem:

Międzynarodowe i regionalne normy

 • DIN EN ISO 4957: Norma ta jest najbardziej rozpowszechnioną i akceptowaną międzynarodową specyfikacją dla narzędziowych stali, w tym dla 1.2842.
 • AISI/SAE: O2 Amerykański Instytut Żelaza i Stali (AISI) oraz Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych (SAE)
 • BS: BO2 Brytyjski odpowiednik klasyfikowany przez British Standards.

Nazwa w normach polskich

 • PN: NMV W Polsce stal ta jest znana pod tym oznaczeniem w systemie Polskiej Normy, co odnosi się do jej składu chemicznego i głównych właściwości.

Stal 1.2842 jest produkowana głównie zgodnie z normami DIN EN ISO 4957, co zapewnia jej jakość i odporność na warunki pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki temu, stal ta znajduje szerokie zastosowanie w produkcji narzędzi o wysokiej wytrzymałości oraz odporności na ścieranie, co jest kluczowe w wielu branżach przemysłowych.

FAQ: Stal narzędziowa 1.2842 (90MnCrV8)

 

Stal 1.2842, znana również jako 90MnCrV8 lub O2, jest szeroko stosowana w przemyśle ze względu na swoją wysoką twardość i odporność na zużycie, co czyni ją idealnym materiałem do produkcji różnych narzędzi.

Stal zawiera 0.85%-0.95% węgla, 1.80%-2.20% manganu, 0.20%-0.50% chromu, 0.05%-0.20% wanadu, oraz maksymalnie 0.030% siarki i fosforu.

Obejmuje wyżarzanie zmiękczające, wyżarzanie odprężające, hartowanie w oleju, oraz odpuszczanie, które umożliwia osiągnięcie twardości roboczej 63-65 HRC.

Gęstość wynosi około 785 kg/dm³, moduł Younga około 210 GPa, a współczynnik Poissona wynosi typowo 0.3 dla stali.

Stal ma przewodność cieplną zmieniającą się w zależności od temperatury, rozpoczynając od około 30 W/(m·K) przy 20°C, oraz niski współczynnik rozszerzalności termicznej.

Używana jest do produkcji narzędzi do cięcia, wykrawania, krojenia, gwintowania, obróbki drewna, oraz form dla przemysłu tworzyw sztucznych i innych narzędzi precyzyjnych.

Charakteryzuje się dobrą dokładnością wymiarową, wysoką twardością powierzchni, dobrą hartownością, oraz dobrą trwałością ostrza.

Produkcja tej stali jest regulowana przez normy takie jak DIN EN ISO 4957, które zapewniają wysoką jakość i spójność właściwości w różnych partiach produkcyjnych.

Znana również jako AISI O2, BS BO2, i PN NMV, jest produkowana zgodnie z różnymi normami krajowymi i międzynarodowymi, które określają jej właściwości i zastosowania.

Stal 1.2842 jest często porównywana do 1.2510 z którym dzieli podobne właściwości, a rozwinięto ją w Niemczech jako zamiennik dla 1.2510 z uwagi na brak wolframu i chromu w jej składzie.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.