1.2367 / X38CrMoV5-3

zdjecie-produktowe

Stal narzędziowa do pracy na gorąco 1.2367 (X38CrMoV5-3) – Wysokowydajny materiał dla zaawansowanych zastosowań

Stal 1.2367, znana również jako X38CrMoV5-3, jest klasyfikowana jako stal narzędziowa do pracy na gorąco. Oferuje ona doskonałe właściwości w zakresie odporności na wysokie temperatury, co sprawia, że jest idealna do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość termiczna oraz odporność na zużycie.

Skład chemiczny

Stal 1.2367 charakteryzuje się następującym składem chemicznym (wagowo %):

 • Węgiel (C): 0.35 - 0.40%
 • Krzem (Si): 0.30 - 0.50%
 • Mangan (Mn): 0.30 - 0.50%
 • Fosfor (P): maks. 0.030%
 • Siarka (S): maks. 0.020%
 • Chrom (Cr): 4.80 - 5.20%
 • Molibden (Mo): 2.70 - 3.20%
 • Wanad (V): 0.40 - 0.60%

Właściwości fizyczne i termiczne

Stal 1.2367 wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na wysokie temperatury oraz zdolnością do zachowania twardości i wytrzymałości mechanicznej nawet przy długotrwałym oddziaływaniu ciepła. Właściwości te czynią ją idealnym materiałem do produkcji narzędzi wykorzystywanych w przemyśle metalurgicznym i formowania metali.

Obróbka cieplna

Optymalne wyniki dla stali 1.2367 osiąga się poprzez następujące procesy obróbki cieplnej:

Hartowanie: 1030 - 1050°C

Odpuszczanie: 540 - 560°C, co zapewnia najlepsze połączenie twardości oraz elastyczności materiału.

Twardość stali 1.2367 po procesie hartowania może osiągać różne wartości w zależności od specyficznych warunków procesu, takich jak temperatura hartowania, medium chłodzące i warunki odpuszczania. Na podstawie analizy dokumentów dotyczących stali 1.2367, można zauważyć, że typowa twardość tej stali po hartowaniu wynosi około 57 HRC.

Udało na się znaleźć informację, że po hartowaniu w temperaturze 1030–1080°C i schłodzeniu w powietrzu, oleju lub ciepłej kąpieli, stal osiąga twardość w granicach 57 HRC. Po kolejnym odpuszczeniu w temperaturach 500–550°C, twardość ta jest utrzymywana na poziomie około 57 HRC, co wskazuje na bardzo dobrą stabilność termiczną stali.

Stal 1.2367, dzięki swojemu składowi chemicznemu i obróbce cieplnej, charakteryzuje się specyficznymi właściwościami fizycznymi i termicznymi, które są szczególnie ważne w aplikacjach wymagających wytrzymałości na wysokie temperatury. Oto główne właściwości fizyczne i termiczne tej stali:

Właściwości fizyczne i termiczne

1. Gęstość: Około 7,85 kg/dm³.

2. Moduł Younga (Moduł sprężystości): Około 215 kN/mm².

3. Współczynnik rozszerzalności cieplnej: stopniowo zwiększa się w miarę wzrostu temperatury, od 20°C do 700°C.

4. Przewodność cieplna: Wartość przewodności cieplnej w 20°C wynosi 30,8 W/(m·K), co jest istotne przy rozważaniach dotyczących odprowadzania ciepła podczas pracy narzędzi.

5. Ciepła właściwe: Około 460 J/(kg·K) w temperaturze pokojowej, co jest ważne dla oceny zdolności stali do magazynowania ciepła podczas szybkich zmian temperatury.

Te właściwości mają kluczowe znaczenie przy wyborze stali narzędziowej do pracy na gorąco, gdyż wpływają na wytrzymałość narzędzi podczas długotrwałego eksploatowania w wysokich temperaturach, a także na ich odporność na zmienne warunki termiczne, co jest typowe dla procesów przemysłowych takich jak kucie, odlewanie ciśnieniowe, czy obróbka termiczna metali.

Zastosowania

Stal 1.2367 jest szeroko stosowana w produkcji:

 • Form do odlewania ciśnieniowego metali nieżelaznych,
 • Matryc do kucia na gorąco,
 • Narzędzi do cięcia i obróbki metali na gorąco,
 • Komponentów maszyn wykorzystywanych w wysokich temperaturach.

Porównanie z innymi stalami narzędziowymi do pracy na gorąco

W porównaniu do innych popularnych stali narzędziowych, takich jak 1.2344 czy 1.2379, stal 1.2367 oferuje lepszą odporność na pękanie w wysokich temperaturach oraz wyższą wytrzymałość na oddziaływanie zmiennej temperatury. To czyni ją preferowanym wyborem dla aplikacji, które wymagają zarówno wysokiej twardości, jak i odporności na zmęczenie termiczne.

Normy i standardy

Stal 1.2367 jest wytwarzana zgodnie z normami DIN EN ISO 4957, co zapewnia jej międzynarodowe standardy jakości i składu.

Stal 1.2367 jest klasyfikowana i oznaczana w różnych normach krajowych i międzynarodowych. Oto nazewnictwo dla tej stali w różnych systemach normatywnych, które są stosowane globalnie:

 • DIN EN ISO 4957: 1.2367 / X38CrMoV5-3
 • B.S. (British Standard): X38CrMoV5-3
 • AFNOR (Francuski standard): Z38CDV5-3
 • SS (Szwedzki standard): X38CrMoV5-3
 • UNE (Hiszpański standard): X38CrMoV5-3

Te oznaczenia potwierdzają, że stal 1.2367 jest uznawana i stosowana na całym świecie, co świadczy o jej uniwersalności i popularności w zastosowaniach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość termiczna i mechaniczna. Nazewnictwo to ułatwia identyfikację i zamawianie odpowiednich gatunków stali w różnych regionach świata, co jest kluczowe w globalnych łańcuchach dostaw i produkcji.

FAQ: dla stali 1.2367

 

Wysoka odporność na zużycie i pękanie przy wysokich temperaturach, idealna do pracy na gorąco.

Tak, stal ta charakteryzuje się dobrą obrabialnością przy zachowaniu odpowiednich parametrów technologicznych.

Hartowanie w temperaturze 1030 - 1050°C oraz odpuszczanie w zakresie 540 - 560°C.

W produkcji narzędzi do pracy na gorąco, form do odlewów ciśnieniowych oraz w przemyśle metalurgicznym.

Produkcja stali 1.2367 odbywa się zgodnie z normą DIN EN ISO 4957.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.