1.2738 / 40CrMnNiMo8-6-4

12080-nc11-x210cr12

Stal 1.2738: Optymalny wybór dla zaawansowanych aplikacji przemysłowych

Stal 1.2738 jest stopem używanym głównie w przemyśle narzędziowym, znany ze swojej wyjątkowej hartowności, polerowalności oraz doskonałej obrabialności. Cechuje się wysoką czystością mikrostrukturalną, co zapewnia jej popularność w zastosowaniach, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i niezawodność.

Skład chemiczny

Stal 1.2738 posiada specyficzny skład chemiczny, który zapewnia jej wyjątkowe właściwości. Zawiera:

  • Węgiel (C): 0,35-0,45%
  • Krzem (Si): 0,20-0,40%
  • Mangan (Mn): 1,40-1,70%
  • Chrom (Cr): 1,80-2,20%
  • Molibden (Mo): 0,15-0,30%
  • Nikiel (Ni): 0,90-1,30%

Właściwości fizyczne i termiczne

Moduł Younga: Zmienia się w zależności od temperatury – przy 20°C wynosi około 210 GPa, zmniejszając się do 177 GPa przy 500°C.

Współczynnik rozszerzalności termicznej: Waha się od 12,7 x 10^-6 /K przy 250°C do 14,3 x 10^-6 /K przy 500°C.

Przewodność cieplna: 32 W/(m·K) przy 20°C, maleje do 30 W/(m·K) przy 500°C.

Właściwości mechaniczne

Stal 1.2738 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, co jest kluczowe w aplikacjach wymagających wysokiej odporności mechanicznej. Przykładowe wartości:

Wytrzymałość na rozciąganie: Około 1020 MPa przy 20°C.

Granica plastyczności: Około 900 MPa przy 20°C.

Wydłużenie przy zerwaniu: Do 17% w temperaturze pokojowej.

Obróbka cieplna

Wyżarzanie: Proces wyżarzania przeprowadza się w temperaturze 700°C, z czasem utrzymania 60 minut na każde 25 mm grubości, co zwiększa obrabialność.

Hartowanie: Zalecane temperatury hartowania to 850°C z chłodzeniem w polimerze lub wodzie.

Odpuszczanie: Temperatura odpuszczania zależy od wymaganych właściwości mechanicznych, z typowymi wartościami w zakresie 550°C do 650°C.

Zastosowania

Stal 1.2738 jest szeroko stosowana w produkcji dużych form wtryskowych, matryc do tłoczenia, jak również w przemyśle motoryzacyjnym i spożywczym. Jej właściwości sprawiają, że jest idealna do produkcji elementów o dużych rozmiarach i złożonych kształtach, które wymagają jednocześnie wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie.

Normy i specyfikacje

Stal 1.2738 jest produkowana zgodnie z normami DIN EN ISO 4957 i innych międzynarodowych standardów, co zapewnia jej szerokie uznawanie i możliwość zastosowania na globalnym rynku.

Stal 1.2738 jest produkowana i klasyfikowana zgodnie z różnymi międzynarodowymi standardami. Oto nazewnictwo dla tej stali w różnych normach:

  • DIN EN ISO 4957: Według tej normy, stal 1.2738 jest określana jako 40CrMnNiMo8-6-4, co odnosi się do jej składu chemicznego, zawierającego chrom (Cr), mangan (Mn), nikiel (Ni) oraz molibden (Mo).
  • Werkstoff-Nr.: W systemie Werkstoff-Nr, który jest powszechnie stosowany w Niemczech i innych krajach europejskich, stal 1.2738 jest zarejestrowana pod numerem 1.2738.
  • AFNOR (Francja): W normach francuskich, stal ta jest określana jako 40CMD8, co również odzwierciedla jej skład chemiczny.
  • AISI/SAE (USA): Chociaż stal 1.2738 nie jest bezpośrednio klasyfikowana w systemie AISI/SAE, jest blisko spokrewniona z grupą stali P20, która jest szeroko stosowana w USA.

Produkcja stali 1.2738 odbywa się z zachowaniem rygorystycznych standardów przemysłowych, które zapewniają jej wysoką jakość i jednorodność właściwości. Jest to stal narzędziowa, stosowana głównie w formach do tworzyw sztucznych oraz innych wymagających zastosowań, gdzie kluczowe są właściwości mechaniczne oraz bardzo dobra obrabialność i polerowalność.

W procesie produkcji stali 1.2738, dla poprawy czystości metalurgicznej oraz zwiększenia jednorodności struktury metalu, często stosuje się takie technologie jak Elektro-Schlacke Umschmelzverfahren (ESU), czyli przetop elektrożużlowy. Stal ta jest dostarczana zazwyczaj w stanie wstępnie utwardzonym, co minimalizuje potrzebę dodatkowej obróbki cieplnej przez użytkownika końcowego.

Podsumowanie

Stal 1.2738 to zaawansowany stop narzędziowy, który oferuje doskonałą równowagę między twardością a odpornością na pęknięcia. Jej różnorodne zastosowania i wyjątkowe właściwości sprawiają, że jestona ceniona w wielu sektorach przemysłu ciężkiego i narzędziowego.

FAQ dotyczący stali 1.2738

 

Stal 1.2738 to stop narzędziowy znany ze swojej hartowności, polerowalności i doskonałej obrabialności. Jest używana głównie w przemyśle narzędziowym, szczególnie w produkcji dużych form wtryskowych, matryc do tłoczenia, a także w przemyśle motoryzacyjnym i spożywczym.

Stal 1.2738 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie (około 1020 MPa przy 20°C), granicą plastyczności (około 900 MPa przy 20°C) oraz wydłużeniem przy zerwaniu do 17% w temperaturze pokojowej.

Obróbka cieplna stali 1.2738 obejmuje wyżarzanie przy 700°C z czasem utrzymania 60 minut na każde 25 mm grubości, hartowanie przy 850°C z chłodzeniem w polimerze lub wodzie oraz odpuszczanie w zakresie temperatur 550°C do 650°C w zależności od wymaganych właściwości mechanicznych.

Stal 1.2738 jest produkowana zgodnie z normami takimi jak DIN EN ISO 4957 i klasyfikowana jako 40CrMnNiMo8-6-4. Jest także zarejestrowana pod numerem 1.2738 w systemie Werkstoff-Nr i określana jako 40CMD8 według norm francuskich AFNOR.

Stal 1.2738 wyróżnia się wysoką czystością mikrostrukturalną, co zapewnia jej popularność w zastosowaniach wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności. Jest dostarczana zazwyczaj w stanie wstępnie utwardzonym, co minimalizuje potrzebę dodatkowej obróbki cieplnej przez użytkownika końcowego.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.