1.2312 / 40CrMnMoS8-6

12080-nc11-x210cr12

Stal 1.2312 (40CrMnMoS8-6) – Charakterystyka i Zastosowanie w Nowoczesnym Przemyśle

Stal 1.2312, znana również jako AISI P20+S, jest jednym z najbardziej cenionych rodzajów stali narzędziowej, wykorzystywanej głównie w produkcji form do tworzyw sztucznych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, jak dobra obrabialność, odporność na zużycie oraz możliwość azotowania, stal ta znajduje zastosowanie w wielu zaawansowanych aplikacjach inżynieryjnych. Stal ta jest dostarczana zazwyczaj w stanie wstępnie utwardzonym, co minimalizuje potrzebę dodatkowej obróbki cieplnej przez użytkownika końcowego.

Skład Chemiczny

 • Węgiel (C): 0.35 - 0.45%
 • - Krzem (Si): 0.30 - 0.50%
 • - Mangan (Mn): 1.40 - 1.60%
 • - Chrom (Cr): 1.80 - 2.00%
 • - Molibden (Mo): 0.15 - 0.25%
 • - Siarka (S): 0.05 - 0.10%

Właściwości fizyczne i termiczne: stal 1.2312 (40CrMnMoS8-6) charakteryzują się wysoką stabilnością oraz dobrymi parametrami obróbki termicznej. Oto podsumowanie tych właściwości:

Właściwości Fizyczne i Termiczne

1. Gęstość: 7,85 kg/dm³ - wartość ta jest typowa dla stali narzędziowych i ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu elementów, gdzie masa ma wpływ na ogólną wydajność i efektywność.

2. Moduł Younga (Moduł sprężystości): 210 kN/mm² - wskazuje na elastyczność stali pod wpływem obciążeń, co jest ważne w aplikacjach, gdzie stal jest poddawana dynamicznym obciążeniom.

3. Współczynnik przewodzenia ciepła: 34,5 W/m·K przy 20°C - jest to istotne dla oceny, jak szybko materiał będzie w stanie rozprowadzić wytworzone ciepło, co jest kluczowe w procesach, takich jak formowanie wtryskowe, gdzie szybka dyssypacja ciepła może wpływać na jakość i cykl produkcyjny.

4.Ciepło właściwe: 460 J/kg•K

5. Specyficzny opór elektryczny: 0,19 Ω·mm²/m

Obróbka Cieplna

Stal 1.2312 jest dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie do twardości ≤ 320 HB.

Wyżarzanie zmiękczające: 760 - 780 °C, 4-6 h, chłodzenie w piecu

Odpuszczanie odprężające: 440 - 480 °C, 2-3 h, chłodzenie w piecu

Hartowanie: 830 - 870 °C, olej, ciepła kąpiel, powietrze

Odpuszczanie: 640 - 680 °C:

Dane dla twardości roboczej 50 HRC, twardość przy 870 °C, dwukrotnie odpuszczane.

100°C: 51 ±1 HRC

200°C: 50 ±1 HRC

300°C: 48 ±1 HRC

400°C: 46 ±1 HRC

500°C: 42 ±1 HRC

Zastosowania

Stal 1.2312 jest idealnym materiałem do produkcji dużych form wtryskowych, matryc oraz narzędzi do obróbki plastycznej, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i stabilność wymiarowa. Typowe aplikacje obejmują formy do tworzyw sztucznych, formy ciśnieniowe, oprzyrządowanie maszyn oraz komponenty maszyn.

 • Wysokowytrzymałe ramy form
 • Średnie i duże formy
 • Przemysł tworzyw sztucznych
 • Maszynoznawstwo
 • Budowa narzędzi
 • Narzędzia do obróbki plastycznej
 • Części konstrukcyjne

Porównanie z innymi Stalami Narzędziowymi

W porównaniu z innymi stalami narzędziowymi, stal 1.2312 oferuje lepszą obrabialność niż 1.2311, jednak gorszą niż Toolox33. Odporność na ścieranie podobne do wyżej wymienionych gatunków. Charakteryzuje się odpornością na pękanie porównywalną do stali 1.2311 i Toolox33, jednak znacznie gorszą polerowalnością. Spawalność jest znacznie gorsza od powyższych.

Normy i Standardy

Stal 1.2312 jest produkowana zgodnie z normami DIN EN ISO 4957 i ma numer Werkstoff 1.2312. Jest to gwarancja jej najwyższej jakości i spójności właściwości.

Stal 1.2312 jest znana pod różnymi nazewnictwami, zależnie od norm i standardów różnych krajów. Oto jak jest określana w różnych systemach klasyfikacyjnych:

Nazewnictwo wg różnych norm

 • DIN EN ISO 4957: 40CrMnMoS8-6
 • Werkstoffnummer (numer materiału w Niemczech): 1.2312
 • AISI (American Iron and Steel Institute): P20+S

Stal 1.2312 jest produkowana zgodnie z normami technicznymi, które zapewniają jej właściwości i jakość odpowiednie do zastosowań, w których jest wykorzystywana. Normy te określają skład chemiczny, metody obróbki cieplnej oraz wymagane właściwości mechaniczne i fizyczne.

Normy produkcyjne

 • DIN EN ISO 4957 - norma ta definiuje narzędziowe stali wysokiej jakości, w tym stal 1.2312, określając jej skład chemiczny, właściwości mechaniczne oraz zalecane metody obróbki termicznej.
 • EN - w ramach europejskiego systemu normowania, stal 1.2312 jest wytwarzana zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi stali narzędziowych, co obejmuje zarówno jakość surowca, jak i procesy produkcyjne.

Wnioski

Stal 1.2312 stanowi kluczowy materiał w nowoczesnym przemyśle narzędziowym i formierskim. Jej unikalna kombinacja twardości, odporności na zużycie i łatwości obróbki sprawia, że jest niezastąpiona w wielu zaawansowanych aplikacjach inżynieryjnych.

FAQ - Stal 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

 

Stal 1.2312, znana również jako AISI P20+S, jest rodzajem stali narzędziowej używanej głównie w produkcji form do tworzyw sztucznych, charakteryzująca się dobrą obrabialnością, wysoką odpornością na ścieranie oraz możliwością azotowania.

Główne właściwości fizyczne stali 1.2312 to gęstość 785 kg/dm³, Moduł Younga 210 kN/mm², oraz współczynnik przewodzenia ciepła 345 W/m·K przy 20°C.

Stal 1.2312 jest dostarczana w stanie przed utwardzonym z twardością około 280-330 HB. Możliwe metody obróbki cieplnej obejmują wyżarzanie zmiękczające, hartowanie oraz odpuszczanie.

Stal 1.2312 jest produkowana zgodnie z normą DIN EN ISO 4957, która określa wymagania dla stali narzędziowych, w tym skład chemiczny, właściwości mechaniczne oraz metody obróbki cieplnej.

Typowe zastosowania stali 1.2312 obejmują produkcję dużych form wtryskowych, matryc, narzędzi do obróbki plastycznej, oraz komponentów maszyn wymagających wysokiej odporności na ścieranie i stabilności wymiarowej.

Skład chemiczny stali 1.2312 obejmuje węgiel (0.35 - 0.45%), krzem (0.30 - 0.50%), mangan (1.40 - 1.60%), chrom (1.80 - 2.00%), molibden (0.15 - 0.25%) oraz siarkę (0.05 - 0.10%).

Stal ta cechuje się wysoką stabilnością oraz dobrymi parametrami obróbki termicznej, co jest istotne w aplikacjach inżynieryjnych.

W porównaniu z innymi stalami narzędziowymi, stal 1.2312 oferuje lepszą obrabialność niż stal 1.2311, jednak gorszą niż Toolox33. Ma odporność na ścieranie porównywalną do tych gatunków oraz podobną odporność na pękanie, ale gorszą polerowalność.

Stal 1.2312 jest produkowana zgodnie z normą DIN EN ISO 4957, która definiuje narzędziowe stali wysokiej jakości, określając ich skład chemiczny, właściwości mechaniczne oraz zalecane metody obróbki termicznej.

Stal 1.2312 jest określana w różnych systemach klasyfikacyjnych jako: DIN EN ISO 4957: 40CrMnMoS8-6, Werkstoffnummer: 1.2312, oraz AISI: P20+S.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.