1.2550 / NZ3 / 60WCrV8

zdjecie-produktowe

Stal 1.2550 – Optymalne rozwiązanie dla narzędzi metalurgicznych i inżynierii materiałowej

Stal 1.2550, znana również jako 60WCrV7, jest wyjątkowym rodzajem stali narzędziowej, która wyróżnia się wśród innych materiałów swoją wytrzymałością i trwałością. Wykorzystywana głównie w narzędziach skrawających, stemplach oraz innych elementach wymagających wysokiej odporności na zużycie, stal ta znajduje zastosowanie w wielu zaawansowanych aplikacjach przemysłowych.

Skład Chemiczny

Stal 1.2550 charakteryzuje się zrównoważonym składem, który zapewnia jej wyjątkowe właściwości fizykochemiczne:

  • Węgiel (C): 0,55 - 0,65%
  • Krzem (Si): 0,70 - 1,00%
  • Mangan (Mn): 0,15 - 0,45%
  • Chrom (Cr): 0,90 - 1,20%
  • Wanad (V): 0,10 - 0,20%
  • Wolfram (W): 1,70 - 2,20%

Właściwości fizyczne i termiczne

Stal 1.2550 odznacza się wysoką gęstością 8,00 kg/dm³ oraz doskonałą przewodność cieplną. Jej wyjątkowe właściwości mechaniczne obejmują wysoką twardość oraz odporność na zmęczenie materiału. Stal ta jest również zdolna do pracy w szerokim zakresie temperatur bez utraty właściwości.

Stal 1.2550, znana również jako 60WCrV8, charakteryzuje się szeregiem właściwości fizycznych i termicznych, które sprawiają, że jest ona ceniona w wielu zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w produkcji narzędzi i komponentów wymagających wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne. Oto niektóre z kluczowych właściwości:

Właściwości fizyczne i termiczne

1. Gęstość: Około 8,00 kg/dm³.

2. Moduł Elastyczności: Wartość modułu elastyczności wynosi około 210 kN/mm², co wskazuje na wysoką sztywność materiału.

3. Przewodność Cieplna: Przewodność cieplna stali wynosi około 25 W/m·K przy 20°C, co jest ważne przy ocenie jej zachowania w procesach wymagających dobrego rozpraszania ciepła.

4. Rozszerzalność Cieplna: Stal ta wykazuje współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie około 11,0 do 13,5 x 10⁻⁶ /°C w zależności od zakresu temperatury (20°C do 700°C). To pokazuje, jak materiał rozszerza się lub kurczy w odpowiedzi na zmiany temperatury.

5. Zakres Topnienia: Stal narzędziowa, tak jak 1.2550, zazwyczaj topi się w bardzo wysokiej temperaturze, zaczynając od około 1420°C do 1460°C, co jest ważne przy planowaniu procesów obróbki cieplnej, jak hartowanie czy wyżarzanie.

Obróbka Cieplna i Mechaniczna

Obróbka cieplna stali 1.2550 powinna obejmować hartowanie w temperaturze 900-920 °C oraz późniejsze odpuszczanie w zakresie 170-190 °C, co zapewnia optymalne właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie. Ponadto, procesy takie jak walcowanie na gorąco oraz kucie powinny być realizowane w temperaturach 850-1050 °C, z odpowiednim chłodzeniem, aby zapewnić równomierność mikrostruktury.

Zastosowania Specjalistyczne

Stal 1.2550 jest powszechnie używana w produkcji narzędzi do obróbki drewna, maszyn do cięcia, stempelków oraz innych skomplikowanych komponentów maszyn, które wymagają wysokiej odporności na uderzenia i zużycie. Dzięki swojej wytrzymałości na pęknięcia jest także ceniona w aplikacjach, gdzie wymagana jest szczególna trwałość, jak narzędzia tnące czy matryce do kształtowania.

Porównanie z innymi stalami narzędziowymi

W porównaniu z innymi stalami narzędziowymi z tej samej grupy, takimi jak 1.2379 czy 1.2436, stal 1.2550 wyróżnia się lepszą odpornością na uderzenia przy podobnej twardości i odporności na ścieranie. Jest to wynik jej unikalnego składu, szczególnie zawartości wolframu i wanadu, które zwiększają jej trwałość.

Normy i Standardy

Stal 1.2550 jest wytwarzana zgodnie z normami DIN EN ISO 4957, co zapewnia jej wysoką jakość i spełnienie międzynarodowych wymagań przemysłowych. Dzięki tym regulacjom użytkownicy mogą być pewni, że materiał spełni ich oczekiwania w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Stal 1.2550, znana również pod różnymi nazwami handlowymi i standardami, jest produkowana zgodnie z kilkoma międzynarodowymi normami. Jest to stal narzędziowa używana głównie do zastosowań wymagających wysokiej odporności na zużycie oraz dobrej wytrzymałości na uderzenia. Poniżej przedstawiam nazewnictwo dla stali 1.2550 według różnych norm oraz informacje o standardach, według których jest produkowana:

Nazewnictwo wg różnych norm

1. DIN EN ISO 4957: 1.2550

2. Niemiecka norma (DIN): 60WCrV8

3. Brytyjska norma (BS): BS 60WCrV8

4. Francuska norma (AFNOR): 60WCrV8

5. Szwedzka norma (SS): 60WCrV8

6. Rosyjska norma (GOST): 6ChW2S

7. Hiszpańska norma (UNE): F.5242

Polska nazwa

W Polsce stal ta może być określana poprzez jej skład chemiczny i właściwości i stosuje się nazwę NZ3.

Standardy produkcji

Stal 1.2550 jest produkowana głównie zgodnie z normami określonymi w:

  • DIN EN ISO 4957: Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące stali narzędziowych, w tym stali do pracy na zimno, stali do pracy na gorąco, a także stali szybkotnących.

Podsumowanie

Dzięki swoim unikalnym właściwościom oraz wszechstronnemu zastosowaniu, stal 1.2550 pozostaje preferowanym materiałem w zaawansowanych aplikacjach inżynieryjnych i technologicznych. Niezależnie od wymagań projektowych, ta stal narzędziowa oferuje niezawodność i wydajność, której można zaufać.

FAQ: Stal 1.2550 (60WCrV8)

 

Stal 1.2550, znana również jako 60WCrV8, jest stalą narzędziową charakteryzującą się wysoką odpornością na zużycie i uderzenia. Znajduje zastosowanie głównie w produkcji narzędzi do obróbki na zimno, takich jak noże, stemple oraz matryce, a także w narzędziach dla przemysłu drzewnego i skórnego.

Stal ta ma gęstość około 8,00 kg/dm³ i moduł elastyczności wynoszący 210 kN/mm². Posiada także przewodność cieplną na poziomie 25 W/m·K przy 20°C i współczynnik rozszerzalności cieplnej między 11,0 a 13,5 x 10⁻⁶ /°C w zakresie temperatur 20°C do 700°C.

Optymalna obróbka cieplna dla tej stali obejmuje hartowanie w temperaturze 900–920 °C i odpuszczanie w zakresie 170–190 °C. Te procesy gwarantują doskonałą równowagę między twardością a ciągliwością materiału.

Stal 1.2550 jest zdefiniowana w wielu międzynarodowych normach, w tym DIN EN ISO 4957, BS, AFNOR, SS, GOST, oraz UNE jako 60WCrV8.

Stal 1.2550 wyróżnia się szczególnie wysoką odpornością na ścieranie i uderzenia przy zachowaniu dobrej obrabialności. Dzięki zawartości wolframu i wanadu, oferuje lepszą wytrzymałość na pęknięcia i zmęczenie niż inne podobne stali narzędziowe, co czyni ją idealnym wyborem dla zastosowań, które wymagają trwałości i niezawodności w trudnych warunkach pracy.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.