1.2714 / WNLV / 55NiCrMoV7

Stal Narzędziowa Stopowa 1.2714 (55NiCrMoV7) – Wszystko, Co Musisz Wiedzieć

Stal narzędziowa stopowa oznaczana jako 1.2714, znana również pod nazwą 55NiCrMoV7, jest szeroko stosowana w przemyśle ze względu na swoje wyjątkowe właściwości mechaniczne oraz odporność na wysokie temperatury. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo jej skład chemiczny, obróbkę cieplną, twardość, zastosowania, normy oraz właściwości fizyko-chemiczne, według których stal jest oferowana.

Skład chemiczny

Stal 1.2714 charakteryzuje się następującym składem chemicznym:

 • Węgiel (C): 0,50-0,60%
 • Krzem (Si): 0,10-0,40%
 • Mangan (Mn): 0,65-0,95%
 • Chrom (Cr): 1,00-1,20%
 • Molibden (Mo): 0,45-0,55%
 • Nikiel (Ni): 1,50-1,80%
 • Wanad (V): 0,07-0,12%

Obróbka cieplna i twardość

Obróbka cieplna stali 1.2714 obejmuje:

Hartowanie: Temperatura austenityzująca wynosi 850°C, z chłodzeniem w oleju, powietrzu lub soli, co zapewnia twardość na poziomie 57-58 HRC.

Odpuszczanie: Zalecane temperatury odpuszczania to 300-600°C, co pozwala osiągnąć twardość na poziomie 52,5 HRC przy 350°C, a przy 600°C około 42 HRC.

Właściwości fizyko-chemiczne

1. Gęstość: 7.8 kg/dm³, co jest typowe dla stali narzędziowych.

2. Współczynnik rozszerzalności cieplnej: Zwiększa się z temperaturą od około 10,8 x 10^-6 /°C w temperaturze pokojowej do około 13,6 x 10^-6 /°C przy 600°C.

3. Przewodność cieplna: Wartość maleje z temperaturą; przy 20°C wynosi około 40.6 W/mK, malejąc do około 27.5 W/mK przy 600°C.

4. Moduł Younga: 210 GPa w temperaturze pokojowej, co zmniejsza się przy wyższych temperaturach.

Zastosowanie

Stal 1.2714 znajduje zastosowanie w produkcji:

 •  Matryc i stempli do kucia na gorąco,
 • Kowadeł i pras o dużych wymiarach,
 • Narzędzi do cięcia i kształtowania na gorąco,
 • Wkładek matrycowych o zwiększonej wydajności w porównaniu do innych gatunków stali.

Międzynarodowe i regionalne nazewnictwo stali 1.2714

1. DIN (Deutsches Institut für Normung): 1.2714 / 55NiCrMoV7

2. EN (European Norm): 55NiCrMoV7

3. AISI/SAE (American Iron and Steel Institute / Society of Automotive Engineers): Nie jest zwykle klasyfikowana w systemie AISI/SAE, ale czasami określana jako L6.

4. UNS (Unified Numbering System): T61206 (najbliższe dopasowanie)

5. BS (British Standard): Nie ma bezpośredniego odpowiednika w systemie brytyjskim, ale podobna stal była znana jako BH224/5.

6. JIS (Japanese Industrial Standards): Nie ma dokładnego odpowiednika w standardach JIS.

7. AFNOR (Association Française de Normalisation): 55NCDV7

8. ISO (International Organization for Standardization): Często klasyfikowana jako 55NiCrMoV7 zgodnie z ISO.

9. PN (Polska Norma): WNLV

Opis norm i standardów

 • DIN/EN 1.2714 / 55NiCrMoV7: W systemach DIN i EN, stal ta jest klasyfikowana jako wysokowydajna stal narzędziowa do pracy na gorąco, która zawiera nikiel, chrom, molibden oraz wanad, co zwiększa jej twardość i odporność na uderzenia.
 • AISI L6: Chociaż nie jest to dokładny odpowiednik, L6 jest amerykańską stalą narzędziową, która jest podobna pod względem niektórych właściwości, zwykle używana w aplikacjach, gdzie wymagana jest dobra odporność na uderzenia i ciągliwość.
 • AFNOR 55NCDV7: Francuski standard, który również opisuje stal narzędziową o wysokiej wydajności do pracy na gorąco, z podobnym składem i właściwościami co DIN/EN 1.2714.

Podsumowanie

Stal 1.2714 (55NiCrMoV7) wyróżnia się wysoką twardością, odpornością na temperaturę oraz minimalną skłonnością do odkształceń, co czyni ją idealnym wyborem dla wymagających aplikacji przemysłowych. Jej zastosowanie w produkcji narzędzi i komponentów kuźniczych potwierdza jej wszechstronność i niezawodność. Stal ta jest dostarczana zazwyczaj w stanie wstępnie utwardzonym, co minimalizuje potrzebę dodatkowej obróbki cieplnej przez użytkownika końcowego.

Stal 1.2714 oferujemy twardościach w stanie dostawy

 • wyżarzany o twardości ok 230 HB
 • ulepszonycieplnie o twardości 380 – 410 HB

FAQ: pytania i odpowiedzi nt. stali narzędziowej 1.2714

 

Stal charakteryzuje się wysoką twardością, udarnością oraz odpornością na wysokie temperatury.

Hartowanie przeprowadza się w temperaturze 850°C, odpuszczanie w zakresie 300-600°C.

Spawanie tej stali nie jest zalecane z powodu wysokiej zawartości węgla i innych stopów, co zwiększa ryzyko pęknięć.

Stal ta jest używana głównie w produkcji narzędzi do pracy na gorąco, takich jak matryce, stemple czy kowadła.

Tak, w normach europejskich i międzynarodowych jest znana jako DIN 56NiCrMoV7 oraz AISI L6.

 

Informacja prawna: Niniejszy post ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom handlowym i marketingowym. Firma IK Stal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z zastosowania zawartych w nim informacji. Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować wszystkie dane i zalecenia zawarte w tym poście, korzystając z fachowych wydawnictw i źródeł branżowych.