Jaką wybrać stal na okrojniki?

Cechy użytkowe konkretnego elementu są uzależnione od jego konstrukcji oraz precyzji wykonania, lecz głównym parametrem przesądzającym o funkcjonalności jest zwykle rodzaj zastosowanego materiału. W przypadku narzędzi wykorzystywanych do obróbki metalu typ użytego gatunku stali ma szczególne znaczenie, ponieważ nie tylko warunkuje możliwość realizacji określonego zadania, ale również wpływa na tempo zużywania się części roboczych. Wybierając stal na wykrojnik, trzeba więc dopasować ją zarówno do specyfiki tego narzędzia, jak i uwzględnić charakter obrabianych elementów. Przekonajmy się, do czego służą okrojniki i sprawdźmy, z jakiej stali mogą powstawać.

Jaka jest specyfika działania okrojników?

Uzyskanie elementów o skomplikowanej geometrii wymaga stosowania odpowiedniej technologii ich kształtowania. W przypadku detali powstających w ramach obróbki plastycznej, a więc kucia albo tłoczenia często zachodzi potrzeba pozbycia się zbędnych fragmentów materiału. Operacją technologiczną, która to umożliwia, jest proces okrawania, przeprowadzany z użyciem okrojnika, a więc odmiany wykrojnika służącej do odcinania niepotrzebnego naddatku. Okrojniki mogą być używane do obróbki wypływki pochodzącej z kucia matrycowego, ale także wytłoczek. Ich części robocze składają się z nieruchomej płyty tnącej oraz ze współpracującego z nią stempla, który wywiera nacisk na powierzchnię przedmiotu obrabianego.

Jaka stal jest używana do produkcji okrojników?

Płyty tnące oraz stemple okrojników muszą być wykonane z materiału o twardości przewyższającej tę, jaką charakteryzują się przedmioty obrabiane. W tym celu korzysta się z różnych gatunków stali narzędziowej, która cechuje się nie tylko wysoką twardością, ale również odpornością na pękanie i niską ścieralnością, gwarantującą odporność na zużycie. W przypadku okrojników najczęściej są to stale stopowe do pracy na zimno, które mają w swym składzie dodatek chromu, wolframu lub wanadu, a niekiedy także krzemu, manganu, niklu albo molibdenu.